TRR za plačilo na računu

V Fakturiranju imamo možnost izbire TRR računa, na katerega pričakujemo plačilo.

Na vsakem posameznem računu lahko izberemo ustrezno številko našega TRR računa na katerega želimo, da stranka nakaže denar.
V kolikor to polje na računi ni izpolnjeno, se na izpisu in eRačunu uporabi TRR kot do sedaj.
To polje dobimo v računu na zavihku 'Naslovi'.Ob pripravi eRačuna se nastavljeni TRR uporabi v segmentu 'Creditor' tako v ovojnici kot v e-Slogu računa.

Uporaba navedenega TRR na izpisu je odvisna od uporabljenega izpisa računa na privzetih izpisih pa se pojavi takole:
V glavi brez logotipa:V izjavi pod računom pa:Prav tako se TRR uporabi na UPN obrazcu:Izbrani TRR lahko nastavimo kot privzeti TRR na posamezni knjigi računov.
V posamezni knjigi računov nastavimo ustrezen TRR.Tako se v tako urejeni knjigi računov vsakemu novemu računu izpolni vrednost TRR za plačilo z nastavljenim TRR računom. Ob posameznem kopiranju računa se 'TRR za plačilo' prenese. Tako s kopiranjem 'starih' računov to polje ne bo izpolnjeno ampak ga bomo morali sami izpolniti.
Ob masovnem kopiranju pa lahko izberemo eno od opcij kako naj se polje 'TRR za plačilo' izpolni.Opcija 'Prazno' pusti polja prazna, 'Iz knjige' se polje TRR za plačilo izpolni s TRR nastavljenim na knjigi računov kamor kopiramo račune, zadnja opcija pa prepiše vrednosti polja TRR za plačilo iz posameznega kopiranega računa.

V tem prispevku