Verzija 2021.09.002

Registracija prisotnosti

  • Odpravljena težava s tiskanjem dogodkov za obdobje.

Davek na dodano vrednost - N

  • Aktiviran OLAP pregled na knjigi "Prodaja na daljavo - OSS".
  • Urejeno predlaganje stopenj DDV po posameznih državah na vrstičnem vnosu v knjigi "Prodaja na dalajvo - OSS"
  • Dodana vrstica za evidentiranje domačih storitev za primere ID za DDV iz držav EU - "Obdavčene storitve v SLO za EU".

Programski vmesnik API

  • Journal: 
    • ADD: Omogočen zapis evidenc v davčno knjigo "Prodaja na daljavo - OSS".

Fakturiranje

  • V nastavitvah je dodana možnost aktivacije poslovanje na podlagi posebne ureditve za prodajo na daljavo (unijska ureditev) - Prodaja na daljavo "OSS" (One-Stop-Shop).
V tem prispevku