Verzija 2021.10.004

Obračun storitev

  • Šifranti -> Otroci -> Uvoz podatkov CEUVIZ; odpravljena napaka pri zapisu upravičenosti do ustreznega %SPS v zgodovini otroka.

Trgovina na drobno

  • Knjiženje
    • Gotovinska prodaja
      • Urejeno zaokroževanje zneskov za plačilo ob hkratni uporabi koriščenja bonitet in popustov iz sistema ugodnosti.
      • Odpravljena napaka pri storniranju računa, katera je bila v ver.2021.10.001.
V tem prispevku