Priprava plačilnih nalogov v novem formatu pain.001.001.09 (različica 2019 standarda ISO 20022)

Združenje bank Slovenije (ZBS)  je 13. decembra 2023 objavilo obvestilo o začetku uporabe novega formata datotek za kreditna plačila ISO 20022 verzija 2019.

V medbančnem okolju naj bi se nov format začel uporabljati od 17. marca 2024 dalje.

Pri poslovanju s komitenti pa ZBS zagotavlja, da bodo v slovenskem bančnem okolju, vse banke in hranilnice zagotovile prehodno obdobje, v katerem bo možna izmenjava sporočil tudi v starem formatu ISO 20022.

Kdaj bodo vaše banke pri poslovanju s komitenti začele uporabljati nov format je potrebno aktivno spremljati obvestila vaše banke oziroma hranilnice.

Verzija Saop-a 2024.02.001 omogoča pripravo plačilnih nalogov v novem formatu pain.001.001.09.

 

 

Tisti, ki želite pripraviti datoteko s plačilnimi nalogi v novem formatu, izberete nov format, drugače se pripravi datoteka v starem formatu. Izbor je aktiven samo, če je izbran format:

  • SEPA navadna plačila ali
  • SEPA množična plačila

Ker trenutno še ni znano, kdaj bodo banke v poslovanju s komitenti omogočile izmenjavo v novem formatu je trenutno opcija privzeto neoznačena. Tudi ni znan datum, od kdaj naprej bo v uporabi samo še nov format datoteke. Glede na informacije s trga bomo delovanje programa ustrezno dopolnjevali.

Za ostale strukture na formi se novosti ne upoštevajo.

Tudi za datoteke tujih bank se novosti ne upoštevajo.

Več informacij glede navedene spremembe najdete v priročniku za kreditna plačila na spletni strani Združenja bank Slovenije Standardi in priročniki | Združenje bank Slovenije - GIZ (zbs-giz.si)

V tem prispevku