Obračunski list - nova možnost izbire koledarja

Od verzije 2018-09-001 naprej smo dodali možnost izpisa obračunskega lista, ki prikazuje nedelovne dni iz koledarja.

Izpis, ki prikazuje nedelovne dni iz našega koledarja dobimo, če obkljukamo polje Koledar iz Nastavitev.

Kljukico lahko dodamo samo v primeru, ko izberemo samo eno enoto. Če je izbrana enota vrtec, bo upoštevan koledar za vrtec (Šifranti -> Šifranti vrtci -> Koledar), v primeru da izberemo enoto šola bo upoštevan koledar, ki je nastavljen v Nastavitve -> Povezave -> Šifra koledarja.

Spodnja slika prikazuje primer izpisa, če imamo izbrane vse enote. V tem primeru ni aktivno polje Koledar iz nastavitev. 

V Šifranti -> Predvidene storitve -> Izpis -> Obračunski list

dobimo izpis, ki prikazuje samo vikende.


Če pa izberemo samo določeno enoto, imamo aktivno polje Koledar iz nastavitev.


V primeru, ko izberemo enoto vrtec dobimo izpis, ki upošteva koledar za vrtec (primer 8. februar obarva z belimi kvadratki praznik, vikende obarva s temnimi kvadratki).V primeru, ko izberemo enoto šola dobimo izpis, ki upošteva koledar iz nastavitev (primer praznik 8. februar ter  počitnice 19.2. – 23.2. obarva z belimi kvadratki, vikende pa obarva s temnimi kvadratki).


V tem prispevku