Zavihek Spremembe

Na zavihku Spremembe popravljamo nabavno vrednost drobnemu inventarju, spreminjamo analitike in izločamo drobni inventar. 

Drobni inventar nam ponudi naslednje spremembe: Nabava, Sprememba vrednosti, Oslabitev, Okrepitev, Prenos, DDV, Račun, Inventurni manjko, Inventurni višek in Izločitev.

 


V tem prispevku