Verzija 2021.11.002

Dobavitelji in kupci

  • Naročila kupcev - odpravljena težava ko je v primeru da je bila na artiklu količina pakiranja 2=0 pri vstopu v preglednico naročil kupcev program javil napako.

Obračun storitev

  • Pripomočki - Sprememba skupin - omogočen prenos v več skupin istočasno s prikazom prenesenih skupin in številom otrok


V tem prispevku