Preglednica sestavnic

V oknu Sestavnice je seznam vseh artiklov. Nad preglednico sta polji Tip artikla in Sestavnica. V Tip artikla lahko vpišemo ali izberemo tip artikla, ki ga želimo imeti v preglednici. Če je polje prazno, so v preglednici prikazani vsi tipi artiklov. V Sestavnico označimo ali želimo imeti v preglednici le artikle, ki imajo sestavnico  ali vse artikle .

Pod preglednico so naslednji gumbi:

 (Alt M), ki omogoča urejanje sestavnice artikla.

 (Alt S), ki omogoča pregled in delo s strukturno sestavnico.

 (Alt A), ki omogoča množično zamenjavo sestavin v sestavnicah.

 (Alt B), ki omogoča množično brisanje uporabe sestavine v sestavnicah.

V tem prispevku