Sprememba vrste računa

V modulu Spremljanje plačil računov (SPR) je med Pripomočki na voljo obdelava, ki spremeni vrsto računa na že obstoječih računih.Če torej želimo v našem zavodu oz. podjetju voditi račune po ločenih vrstah računov, lahko z uporabo tega pripomočka to naredimo za vse račune, katere že imamo vnesene v SPR v tekočem poslovnem letu.
To velja še posebno če smo zavod, kjer imamo tako šolo kot tudi vrtec, saj lahko račune, izdane za prehrano, v šoli vodimo na eni vrsti računa (npr. 01-Izdani računi šola), račune za oskrbo v vrtcu pa na drugi vrsti računa (npr. 02-Izdani računi vrtec).
Pripomoček lahko uporabimo tudi, če bi radi obstoječi račun preknjižili iz običajnega računa na vrsto računa v tožbi ali pa če smo pri prenosu iz OST v SPR knjižili račune na napačno vrsto računa.
Ločene vrste računov nam omogočajo tudi preglednejše tiskanje in pregledovanje računov. 

Pred spremembo vrste računa svetujemo arhiviranje podatkov.

Ko odpremo pripomoček, se nam odpre okno, ki nam omogoča podrobnejše omejitve, glede seveda naših trenutnih potreb.Stara vrsta računa: izberemo vrsto računa, ki bi jo želeli na izbranih računih spremeniti, npr. 1 – Redni računi.
Od do šifre stranke: izberemo stranke, za katere bomo prenašali podatke.
Od do datuma računa: izberemo datume računa, za katere bomo prenašali podatke.
Stopnje opomina: izberemo med 1., 2. ali 3. stopnja.
Opomin/tožba: izberemo datume 1., 2. oz. 3. opomina, za katere bomo prenašali podatke.
Nova vrsta računa: izberemo vrsto računa, na katero bi želeli spremeniti vrsto računa za izbrane račune, npr. 2 – Računi v izvršbi.
Po kliku na Potrdi se izvede prenos iz stare na novo vrsto računa za vse račune, ki ustrezajo omejitvam.

Seveda pa se moramo pred samo spremembo vrste računa tudi prepričati, ali imamo želeno vrsto računa v šifrantu že odprto. Pregled vseh trenutnih vrst računov, ki jih imamo, najdemo pod Šifranti – Vrste računov.

Če želene vrste računa v šifrantu še nimamo, jo enostavno z ikono Vnesi zapis dodamo in ji določimo vse potrebne kriterije, kot prikazuje spodnja slika.


V tem prispevku