Uvoz strank v šifrant strank

Uvoz strank v šifrant strank

V iCentru je uvoz strank v šifrant strank možen iz vseh modulov, kjer imamo dostop do šifranta strank. 

Uvoz pričnemo z odprtjem menija šifranti, meni stranke.

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

Po odprtju šifranta strank se postavimo na zavihek uvoz strank s čarovnikom, ki se nahaja v zgornjem desnem oknu šifranta strank.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Odpre se nam okno za uvoz strank. Predno pričnemo z uvozom datoteke jo je potrebno predhodno primerno pripraviti. Uvozimo lahko sledeče podatke strank v stolpcih in sicer: SifraStranke, NazivStranke 1, NazivStranke 2, NazivStranke 3, UlicaKraj, HisnaStevilka, Kraj, SifraPoste, SifraIskanja, VrstaStranke, ZavezaZaDDV, DavcnaStevilka, MaticnaStevilka, itn....

Pred uvozom šifranta strank je potrebno urediti datoteko, ki jo bomo uvažali, najpogosteje je to excel datoteka. Datoteko uredimo tako da so podatki od stranke v vrsticah.

Uvoz pričnemo z naložitvijo datoteke in  urejanjem specifikacije uvoza. S specifikacija uvoza določimo katere podatke želimo uvoziti.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Določimo katere podatke bomo uvažali. Če imate naziv stranke v polju daljši kot 30 znakov vam bom pri uvozu naziv stranke od 31 znaka naprej avtomatsko prinesel v naslednji naziv(polje).

Graphical user interface, application, table

Description automatically generated

Ko zaključimo z določanjem katere podatke bomo uvažali se pomaknemo  z miško na gumb 'naprej'. V drugem koraku zopet se pomaknemo z miško na gumb 'naprej', v tretjem koraku zaključimo Vzorec uvoza strank in zaključimo z klikom na gumb 'Izvedi'.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Ko končamo z nastavitvijo specifikacije uvoza pričnemo z uvozom strank. V polje Specifikacija vnesemo specifikacijo po kateri želimo uvoziti šifrant strank ter se pomaknemo na gumb 'Uvozi'.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Prikaži se nam katere podatke bomo uvozili.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Z gumbom 'Izvedi' nadaljujemo uvoz, ki ga v naslednjem koraku potrdimo.

V primeru napake pri uvozu se nam prikaže napake, ki nam javi  kaj smo pri uvozu storili narobe.

Application

Description automatically generated with medium confidence

V primeru, da je s podatki vse v redu samo še potrdimo uvoz.

V tem prispevku