Priprava obrazca ER-28 – dopolnjena priprava zaradi izvzetih dodatkov

Z verzijo iCentra 2021.03.001 z dne 22.2.2021 smo v Obračunu plač dopolnili pripravo obrazca ER-28.

Pred izpisom obrazca imate tako možnost iz obrazca izločiti izvzete dodatke. Za izvzem dodatkov s kljukico označite polje Izloči izvzete dodatke.Iz izplačanega bruto zneska za zaposlenega se tako izločijo vsi dodatki, ki se ne vštevajo v osnovo za boleznine po določilih ZZZS. Upoštevano je tudi navodilo, da se C070 upošteva v osnovi.

V tem prispevku