Prenos naročila v odpremo drugega leta

Prenos naročila v odpremo drugega leta

Naročilo kupca se prenaša v Odpremne naloge. To navadno delamo preko gumba Odprema na dnu preglednice Naročil kupcev:

To nam prenese vedno v tekoče leto. Včasih pa se pojavi potreba, da se prenaša v drugo leto. Recimo, če želimo še pred koncem leta delati odpreme v prihodnje leto. Ali pa, če želimo že v novem letu prenašati Naročila kupcev v prejšnje leto.

V tem primeru pa ne moremo uporabljati gumba Odprema ampak gremo na preglednico Odpremnih nalogov, na vrhu preglednice izberemo letnico, v katero želimo da gre odpremni nalog, in kliknemo na gumb Vnesi zapis:

Odpre se nam nov odpremni nalog, kjer v zavihku Splošno vnesemo Naročnika:

V zavihku 'Vrstice' pa izberemo gumb 'Uvoz vrstic iz naročila':

Odpre se nam preglednica vseh vrstic in vseh naročil tega naročinka. V stolpcu 'Izbrano' pa z dvoklikom ali z preslednico dodamo klukice na vrstice, katere želimo prenesti v Odpremni nalog in kliknemo na gumb 'Izberi' in odpremni nalog je pripravljen:

Na tej preglednici si lahko pomagamo s filtri, da lažje vidimo katere vrstice pripadajo določenemu naročilu. 

Primer preglednice z aktivnimi filtri:

V tem prispevku