Pozor – redno arhivirajte podatke!

Zakaj je arhiviranje potrebno?

Podatki o poslovanju, ki so zabeleženi v podatkovnih bazah SAOP iCentra, so eden od važnejših resursov, s katerimi razpolaga vsako podjetje, ki uporablja SAOP iCenter.

S povečevanjem samodejnosti in učinkovitosti postopkov, ki imajo osnovo v informacijskem sistemu, postajajo ti podatki bolj in bolj pomembni za učinkovito operativno in strateško poslovanje podjetja.

Zaradi raznih vzrokov, kot so okvare strojne in / ali programske opreme, virusov, brisanja… lahko pride do okvare ali izgube podatkov v podatkovnih bazah in s tem do oteženega poslovanja.

Da bi se temu v kar največji meri izognili, priporočamo, da se podatki v bazah podatkov redno arhivirajo. Če obstajajo arhivi, je možno v kratkem času iz arhivov obnoviti podatke na točko zadnjega arhiviranja in nadaljevati z delom.

Seveda je pri tem potreba upoštevati, da je potrebno podatke, ki so bili vneseni ali spremenjeni po arhivu, ki je bil osnova obnovitve podatkov, ponovno zabeležiti.

Uporabniki, ki uporabljate plačljive MS SQL strežnike, imate običajno urejeno arhiviranje podatkov skozi orodja, ki jih vsebuje SQL strežnik, ki ste ga kupili. Za to arhiviranje poskrbi administrator baze, lahko tudi v povezavi z našimi tehničnimi strokovnjaki. Tako arhiviranje se izvaja samodejno po vnaprej pripravljenih shemah arhiviranja podatkov.

Brezplačne baze – MSDE ali SQL 2005 EE, ki so namenjene manj zahtevnim uporabnikom, teh orodij nimajo, zato smo omogočili izdelavo varnostnih kopij podatkovnih baz SAOP iCentra »po naročilu«.

Brezplačne baze – MSDE ali SQL 2005 EE, ki so namenjene manj zahtevnim uporabnikom, teh orodij nimajo, zato smo omogočili izdelavo varnostnih kopij podatkovnih baz SAOP iCentra »po naročilu«.

Postopek arhiviranja

Arhiviranje zaženemo tako, da gremo na glavnem oknu SAOP iCentra na zavihek Administracija in iz spustnega menija Pripomočki izberemo Arhiviranje.

 

Izbor Arhiviranja je aktiven samo za operaterje, ki so administratorji iCentra. Če ima operater odprto katerokoli iCenter aplikacijo, arhiviranja ni možno zagnati. 


Po zagonu se nam odpre okno, ki nam omogoča izbor opravila arhiviranja: 

  • Arhiviraj – izdela varnostne kopije izbranih podatkovnih baz
  • Obnovi – obnovi podatkovne baze iz obstoječih varnostnih kopij
  • Pregled – omogoča pregled, kdaj in kaj je bilo kdaj arhivirano oziroma obnovljeno iz arhiva
  • Check - reindex – omogoča reindeksiranje tabel podatkov v podatkovnih bazah

Arhiviraj

Arhiviranje izvajamo na jezičku »Arhiviraj«. Najprej v osrednjem delu okna izberemo baze, ki jih želimo arhivirati. Prometne baze so gručene po uporabnikih iz licenc.S klikom pred posamezno prometno bazo izbiramo arhiviranje posamezne prometne baze uporabnika. S klikom na uporabnika izbiramo arhiviranje vseh prometnih baz za izbranega uporabnika.

Baza šifrantov je prikazana ločeno na koncu seznama uporabnikov in jo izbiramo za arhiviranje neodvisno od prometnih baz. Priporočamo istočasno kopiranje baze šifrantov in vseh prometnih baz za uporabnika.

Sledi izbor področja in datoteke, kjer naj se odloži arhiv v polje »Arhiviraj v datoteko«. Izbrati moramo področje, kot je »vidno« MS SQL strežniku. Privzeto ime datoteke je sestavljeno iz imena operaterja in časovnega žiga zagona arhiviranja.

Z izborom gumba »Arhiviraj« zaženemo arhiviranje izbranih podatkovnih baz.

Obnovi

Obnavljanje podatkovnih baz iz obstoječih arhivov izvajamo na jezičku »Obnovi«.
Izberemo datoteko z arhivsko kopijo podatkovnih baz v »Obnovi iz datoteke«. Pot do datoteke mora biti zapisana tako, kot jo »vidi« MS SQL strežnik. Po izboru arhiva se v osrednjem oknu prikažejo podatkovne baze, ki se nahajajo v arhivu. Sledi izbor, katere podatkovne baze želimo obnoviti iz arhiva, ki je smiselno enak izboru, katere podatkovne baze želimo arhivirati.

V tem prispevku