Verzija 2022.14.004

Obračun storitev

  • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: urejen je prikaz zadnje spremembe menija.
V tem prispevku