Izvoz obračunov v Dvostavno knjigovodstvo

Po končanem izračunu obresti lahko podatke o obračunanih obrestih izvozimo v dvostavno in davčno knjigovodstvo. Izvoz obresti v DK začnemo s klikom na gumb Izvoz podatkov v preglednici Obračuni. Odpre se novo okno, kjer določimo:

 

 • Leto – določimo leto izvoza obračunov. 
 • Datum obračunaŠtevilka obračunaŠifra obrestiStranka – omejimo prenos podatkov iz OBR v DK glede na navedene podatke. 
 • Mejni znesek obresti – določimo minimalen znesekki se bo prenašal v DK. Na primer, če se odločimo, da bomo fakturirali obresti samo tistim strankampri katerih skupni znesek obresti presega stroške fakturiranjapošiljanja fakture

Nastavitve za DK:

 • Konto vnesemo šifro konta, na katerega bomo knjižili izračunane obrestiKonto mora obstajati v šifrantu (DK -> Šifranti DK -> Kontni plan).  
 • Šifra SM, Šifra SN, Šifra referentaNalog- te podatke vnašamo samoče smo glede na izbrani konto določili Oznaka SM, Oznaka SN, Oznaka referenta in Oznaka DN. 
 • Datum vknjižbe – predlaga se datum računalnika, vendar datum lahko ročno popravimo, tako da ga vtipkamo ali pa poiščemo s pomočjo koledarja. 
 • Datum DUR – vtipkamo oziroma poiščemo v koledarčku datum odpošiljanja blaga oziroma datum opravljanja storitve. 
 • Datum zapadlosti - vtipkamo oziroma poiščemo v koledarčku datum zapadlosti računa. 
 • Proti konto  vnesemo šifro konta, na katerega bomo knjižili protivknjižboKonto mora obstajati v šifrantu (DK -> Šifranti DK -> Kontni plan). 
 • Opis vknjižbe  vpišemo poljuben opis.
 • Direktno knjiženje – Če označimo to polje, se bo knjiženje vršilo direktno, zato sledeči polji posivita. Knjiženje v DK se izvede, če imamo v nastavitvah vneseno številko uporabnika DK, če imamo vneseno tudi številko uporabnika DDV, se samodejno knjiži tudi v DDV, sicer pa se pripravijo tekstne datoteke, ki jih lahko naknadno uvozimo v DK oziroma DDV po opisanem postopku. 
 • Mapa izhodne datoteke za DK – s pomočjo gumba Prebrskaj poiščemo mapo, kamor se bo zapisala besedilna datoteka Promet.W-1. Če to ni prvi izvoz obračunov obresti, OBR javi opozorilo »Datoteka že obstaja, jo prekrijem?«. Potrdimotako da se predhodna datoteka briše in zapiše nova.


V tem prispevku