Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine C088

V Uradnem listu št. 122/23.7.2021 je bila objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.


V skladu s 1. odstavkom 24. člena ZNUPZ so zdravniki, ki jim je bila odobrena specializacija iz družinske medicine na podlagi nacionalnega razpisa upravičeni do dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine v višini 20 % urne postavke osnovne plače specializanta.


 


Objavljena je nova šifra v Uradni metodologiji za obračun plač, za to vrsto izplačila in sicer C088. Šifro smo v iCenter dodali z verzijo 2021.10.001 oziroma novejšo.


Novo šifro si po potrebi dodate v šifrant Vrste obračuna, po spodnjem navodilu.


Predlagamo, da si novo vrsto obračuna kopirate iz že obstoječe šifre npr. C03. Preden vrsto obračuna kopirate, v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna, v sklopu šifer C, poiščite prvo prosto šifro, od C60 dalje. Nato se postavite na vrsto obračuna C03 (Dodatek za mentorstvo). Kliknite na .V polje Šifra vrste obračuna, vnesite prvo prosto šifro v skupini C. Ustrezno dopolnite Naziv.Na zavihku Izračun, predlaganih podatkov, ne spreminjate. Definirani so na način, kot je prikazano na spodnji sliki.Uredite še kontiranje ter vneseno novo vrsto obračuna potrdite s klikom na gumb Potrdi.


Ker je določeno, da se dodatek C088 upošteva v osnovi za nadomestila (dopust, praznik, bolniška do 30 dni,…) je potrebno, da se v mesečnem seštevku, ki se uporablja kot Osnova za nadomestila Zdravnikov, doda (označi s kljukico) ta- nova vrsta obračuna. To storite na naslednji način:


Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki. Postavite se na mesečni seštevek, ki se uporablja za izračun osnov za nadomestila za zdravnike. Običajno po nazivu seštevka razberemo, kateri seštevek se za to uporabi - Osnova za nadomestila Zdravniki – Znesek. Če tak naziv pri vas ne obstaja, se običajno uporabi za izračun osnov za zdravnike kar mesečni seštevek 024 (Nadomestila – dopust praznik).

Na spodnji sliki je prikazan primer nastavitve mesečnih seštevkov, ki so uporabljeni v zdravstvenem domu. Vaše nastavitve mesečnih seštevkov se od prikazanega primera lahko razlikujejo.


(slika je informativna, namenjena zgolj prikazu izbire mesečnega seštevka, ki se uporablja za izračun nadomestil za zdravnike)


Na prikazanem primeru zdravstveni dom uporablja ločen seštevek (npr. šifro 033) za izračun Osnove za nadomestila za zdravnike.

V tem primeru se postavimo na mesečni seštevek 033 in kliknemo na drugi ikono – Popravi zapis . Odpre se vsebina mesečnega seštevka. Na tem mestu je potrebno, da pri vrsti obračuna Dod. za izbiro specializacije iz družinske medicine (dodatek, katerega smo predhodno dodali v šifrant vrst obračuna) označimo s kljukico polje Seštevanje .Nastavitve na mesečnem seštevku potrdite s klikom na gumb Potrdi.

Postopek je s tem zaključen. V osnovo za nadomestilo se bo upoštevala izračunana višina izplačane vrednosti dodatka.


V primeru, da v šifrantu mesečnih seštevkov nimate odprtega posebnega seštevka za izračun nadomestil za zdravnike, se v ta namen uporabi mesečni seštevek 024 (Nadomestila – dopust, praznik). V tem primeru, je potrebno, da na tem mesečnem seštevku 024 – (na isti način, kot je bilo na vrhu prikazano navodilo za mesečni seštevek 033) dodate kljukico v polju Seštevanje na Dodatku za izbiro specializacije iz družinske medicine.Nastavitve na mesečnem seštevku potrdite s klikom na gumb Potrdi.

Postopek je s tem zaključen. V osnovo za nadomestilo, se bo upoštevala izračunana višina izplačane vrednosti dodatka.


V tem prispevku