Izvoz podatkov v knjigovodstvo dopolnjen z izvozom v XML datoteko (iCenter API)

ICenter kot način izvoza v knjigovodstvo podpira tudi 'Izvoz v XML datoteko (iCenter API)'.Na spustnem seznamu izberemo prvo opcijo 'Izvoz v knjigovodstvo/fakturiranje'.Odpre se okno izbora računov, katerih podatke želimo pripraviti za knjiženje v glavno in davčno knjigo.
Tu je tudi opcija 'Izvoz v XML datoteko (iCenter API), katera pa je aktivna le v primeru, da modul Fakturiranje ni povezan na modula Dvostavno knjigovodstvo in DDV-N.Ob izboru te opcije je potrebno poleg omejitve na izdane račune navesti še področje, kjer se nahaja mapa v katero želimo da se pripravljena datoteka odloži. V izbrano mapo se bo namreč tvorila zip datoteka.

V tem prispevku