OLAP analiza v posrednem knjiženju

Nad preglednico posrednega knjiženja je gumb za OLAP analizo posrednega knjiženja.  Ko pritisnemo na gumb  se nam odpre novo okno, kjer izberemo ali želimo Analizo posrednega knjiženja ali pa Analizo bruto bilance s posrednim knjiženjem. Ob izbiri Analiza posrednega knjiženja se nam najprej odpre okno Pregled posrednega knjiženja, kjer se lahko še dodatno omejimo kaj želimo pregledovati.

 

S pritiskom na gumb  se nam prikaže vrtilna tabela s katero lahko naprej urejamo in pregledujemo podatke. Ob izbiri Analiza bruto bilance s posrednim knjiženjem se nam odpre okno Bilanca, kjer se lahko še dodatno omejimo. 

 

S pritiskom na gumb  se nam prikaže vrtilna tabela, ki nam prikazuje Bilanco z vključenimi vknjižbami posrednega knjiženja. Podatke lahko poljubno urejamo in pregledujemo.

V tem prispevku