Priprava plačilnega naloga za vračilo denarnih sredstev kupcu

Dopolnjena je priprava plačilnih nalogov iz odprtih postavk Dvostavnega knjigovodstva tako, da je možna priprava plačilnih nalogov tudi za vračilo denarnih sredstev kupcu iz naslova:

  • odobrenega dobropisa,
  • nekoriščenega avansa,
  • višjega plačila, kot je bil izstavljen račun.V tem prispevku