Uvoz vrstic naročil kupca v odpremo

V modulu Naročila dobaviteljem in kupcev je mogoče iz potrjenih naročil kupca uvoziti vrstice na odpremo kupca.

Na preglednici odpremnih nalogih vnesemo nov zapis.

Na zavihku Splošno vpišemo vse potrebne podatke odpreme vključno s stranko.

Na zavihku Vrstice imamo, preko gumba , možnost uvoza vrstic naročil kupca v odpremo.

Odpre se nam seznam vrstic naročil stranke, kateri odpremljamo blago. V stolpcu Za odpremo lahko popravimo količino odpreme.

Vrstice, ki jih želimo vnesti na odpremo izberemo s kombinacijo tipke CTRL in klika na levo miškino tipko. S klikom na gumbu  Izberi uvozimo izbrane vrstice v odpremo.

Sistem nas še vpraša ali uvozimo izbrane vrstice. Potrdimo s klikom na gumb Da.

V odpremo se uvozijo izbrane vrstice naročil stranke. Na vrsticah lahko še vedno popravimo količine za odpremo in cenovne podatke, če je to potrebno.


V tem prispevku