Dodajanje obresti

Po kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) v oknu Obresti se odpre novo okno, ki je razdeljeno na dva dela. V zgornji del okna Obresti – nazivi vnašamo osnovne podatke o obrestih:

Šifra – vnesemo šifro obresti oziroma potrdimo šifro, ki nam jo predlaga računalnik (za eno višjo od najvišje že vnesene šifre).

Naziv – vnesemo naziv obresti.

Obrestuje se: prvi dan, zadnji dan – za posamezne obresti izberemo ali se obrestuje prvi ali zadnji dan.

Spodnji del okna Obresti – odstotki je preglednica datumskih sprememb odstotkov izbrane obresti. Datumske spremembe obrestnih mer vnašamo tako, da v tem delu preglednice kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert).

V tem prispevku