Nedovršena proizvodnja

Izpis je namenjen prikazu vrednosti nedovršene proizvodnje (razlike med prijavljenimi stroški delovnega naloga in vrednostjo (delno) prevzetih izdelkov delovnega naloga).

Izbirni podatki priprava izpisa so:

  • Datum – izberemo datum na katerega ugotavljamo vrednost nedovršene proizvodnje.
  • Knjiga DN od do – vnesemo (izberemo) razpon knjig delovnih nalogov za katere ugotavljamo nedovršeno proizvodnjo (knjige lahko izberemo tudi iz preglednice).
  • Leto DN od do – izberemo letnice delovnih nalogov, ki jih zajemamo v poročilo.
  • Številka DN od do – vnesemo razpon številk delovnih nalogov, ki jih zajemamo v poročilo.
  • Stroškovno mesto od do – vnesemo razpon skupin stroškovnih mest za katera pripravljamo poročilo.
  • Referent od do – vnesemo razpon šifer referentov za katere pripravljamo poročilo.
  • Samo nalogi brez prejema – v kolikor je opcija vklopljena, se v poročilu upoštevajo le delovni nalogi, ki še nimajo prejema izdelkov.
  • Razvrščanje – izberemo način razvrščanja – prikaza podatkov na izpisu nedovršene proizvodnje (tiskanje).
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Na preglednici možnih QR izpisov izberemo želeno obliko izpisa.

Izpis nedovršene proizvodnje za zajete podatke (delovne naloge) prikaže njihove stroške materiala, dela, strojev in kooperacije ter te stroške primerja z že prejeto vrednostjo izdelkov (če obstajajo) ter kot razliko navede vrednost nedovršene proizvodnje:

Z gumbom Preglednica prikažemo podatke o nedovršeni proizvodnji v preglednici:

V tem prispevku