Potni nalogi - Izbira možnosti Odobravam uporabo najetega vozila

Z verzijo SAOP iCentra 2022.08.001 oziroma novejšo, smo na vnos potnega naloga pri izbiri Odobravam uporabo dodali možnost izbire Najeto vozilo.


 


Po izbiri možnosti Najeto vozilo lahko v polje Naziv poljubno vpišete npr. najemodajalca, tip vozila, registrsko številko…Podatki se bodo ustrezno izpisali na predlogi in obračunu potnega naloga.
V tem prispevku