Sprememba API metod s 8. 11. 2023

API metode, ki jih v programu Saop ukinjamo s 8.11.2023 in nadomeščamo z novimi.
   
Stranke obveščamo, da bomo z verzijo 2023.10.001, ki bo izšla 8.11.2023 ukinili določene stare API metode, ki jih bomo nadomestili z novimi. Obveščanje uporabnikov povezano z ukinitvijo določenih starih metod se je izvajalo že v preteklih mesecih z namenom, da so vaši integratorji imeli dovolj časa za izvedbo prilagoditve. V kolikor tega še niste uspeli zagotoviti in boste namestili verzijo 2023.10.001 (ali novejšo)  vam integracije v povezavi z zunanjimi sistemi ( b2b, b2c portali, wms sistemi itd. ), v primeru uporabe umaknjenih API metod, ne bodo delovale.  

V nadaljevanju sledi seznam starih metod, ki jih bomo nadomestili z novimi:

Comercialterms

 • GetCustomerItemGroupDiscountsComercialTerms → v2/GetCustomerItemGroupDiscountsComercialTerms


 Customers

 • UpdateCustomer → v2/UpdateCustomer


 DispatchAdvice

 • AddDispatchAdvice →  v2/AddDispatchAdvice
 • GetDispatchAdvice →  v2/GetDispatchAdvice
 • ModifyDispatchAdvice → v2/ModifyDispatchAdvice


 Employee

 • UpdateEmployees → UpdateEmloyees_v2


 Order

 • PostDospatchAdviceToInvoice → DispatchAdvice/PostDispatchAdviceToInvoiceV2


 PreReceipt

 •  AddPreReceipt → v2/AddPreReceipt
 • GetPreReceipt → v2/GetPreReceipt
 • ModifyPreReceipt → v2/ModifyPreReceipt


 Price

 • Price → V2/Price


 Stock

 • GetStockForecasting → V2/GetStockForecasting


Za delovanje API metod je potrebno, da na IIS strežniku vključite "PATCH" način po navodilih.V tem prispevku