Knjiga prejetih računov

V knjigo prejetih računov lahko vnašamo ali uvažamo (e-račun) prejete račune od domačih in tujih dobaviteljev. Račune lahko skeniramo in povezujemo s prejemi v Materialno skladiščnem poslovanju. Ko gre za nabavo osnovnega sredstva, lahko preko knjige prejetih računov vnesemo osnovno sredstvo v register osnovnih sredstev. Knjižbe, ki jih pripravimo v knjigi prejetih računov, lahko delimo po ključih ali razmejimo. Omogočena je tudi priprava obrokov.