Hranilne vrednosti za 100 g artikla

Na preglednici Hranilne vrednosti za 100 g artikla (Alt H) urejamo o hranilnih vrednostih artikla. Nazivov lastnosti in merske enote ne moremo spreminjati. Vnašamo lahko le podatke v stolpec Vrednost. Vnesene vrednosti se nanašajo na 100 g artikla.

V tem prispevku