Verzija 2022.06.003

Obračun plač zaposlenim

  • eBOL
    • Odpravljena težava z izračunom prvega dne v breme ZZZS v primeru izolacije.

Fakturiranje

  • Odpravljena težava pri izstavitvi e-računa v spletno banko in obliko e-račun v stisnjeno mapo (.zip).
V tem prispevku