Odpravnina ob prenehanju pogodbe za določen čas - neobdavčena

Kako obračunamo odpravnino ob prenehanju pogodbe za določen čas, od katere ni potrebno obračunati dajatev.

V primeru, da imate pogoje za izplačilo odpravnine zaradi odpovedi pogodbe za določen čas, ki je zakonsko neobdavčena, je potrebno urediti nastavitve po naslednjem postopku:

Ureditev vrste obračuna

Vrsto obračuna si uredite na naslednji način:
Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna

  • Gospodarstvo: V sistem obračuna si na prvo prosto šifro dodate odpravnino. Kot je razvidno iz spodnje slike, uredite nastavitve na prvem zavihku Splošno. Zelo pomembno je, da pri podatku Vrsta drugega prejemka iz šifranta izberete grupo 8 – Povračila materialnih stroškov.  • Javni sektor: V sistem obračuna je potrebno šifro dodati, saj ni bila uvožena s sistemom obračuna, ker se je v Metodologijo naknadno dodajala.

Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna

Dodate nov zapis. V polje šifra vnesete šifro J64 (če imate zasedeno, vnesite prvo prosto od J60 dalje). V naziv vpišete Odpravnina – pog. za dol.č.neob – tako kot na spodnji sliki, uredite nastavitve na prvem zavihku Splošno.Javni sektor:

Postavite se še na zavihek Analitika. Pri podatkih o Delovnem mestu za izračun izberite v obeh poljih Vnos.Gospodarstvo in Javni sektor:

Postavite se še na zavihek Izračun. Uredite nastavitve kot na spodnji sliki. Potrdite. V primeru, da imate urejeno tudi kontiranje, se postavite še na zavihek Kontiranje in ustrezno uredite. Potrdite.

Obračun odpravnine

Obračun odpravnine izvedete v ločenem obračunu od plače ali skupaj s plačo, glede na to, da je odpravnina neobdavčena.

V primeru, da izplačate odpravnino skupaj s plačo, vnesete šifro, ki ste jo po postopku odprli v Neposredni vnos. V tem primeru bo odpravnina na zbirni rek poročana skupaj s plačo na šifri 1001 (kar je povsem pravilno).

V primeru, ko izplačujete neobdavčeno odpravnino ločeno od obračuna plače, je potrebno, ko odprete nov obračun, najprej izbrati, da želite obračunati Odpravnino. Na nastavitvah obračuna definirate mesec in leto obračuna. V polju Vrsta obračuna izberete Druga izplačila, v polju Vrsta dohodka pa 1190 – Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo. Vnesete še datume izplačila, izplačila dajatev,…V Neposrednem vnosu izberete zaposlenega, ki mu želite obračunati odpravnino ter mu na šifro za odpravnino vnesete znesek ter izvedete obračun.Nadaljujete z obračunom po običajnem postopku.

V tem prispevku