Odklepanje opominov

S pomočjo gumba  lahko odklenemo že izstavljene opomine. Ko odklenemo izstavljen opomin se nam dogodek na stranki pobriše.


Odklenjen opomin se obarva črne barve in dogodek na stranki je pobrisan.V tem prispevku