Predstavitev programa Registracija časa

Rešitev za registracijo delovnega časa natančno beleži prisotnost zaposlenih in s tem računovodji omogoča, da obračuna plače že prvi dan v mesecu. Zaposleni lahko preko terminala odda prošnjo za dopust, vodja pa jo v elektronski pošti odobri ali zavrne.

Z Registracijo časa ob inšpekcijskem pregledu hitro zagotovite vse podatke.

Koristi za osebo, ki obračunava plače

  • Čas vpisa prisotnosti zaposlenih se z nekaj ur skrajša na nekaj klikov. Tako so že prvi dan v mesecu na voljo vsi podatki za pretekli mesec.
  • Glede na vaš sistem urnika, sistem izračuna vse dodatke (popoldansko, ali nočno delo, delo med vikendi in prazniki...) ter dodatek za prehrano in potne stroške. S tem odpade pretipkavanje podatkov.
  • Avtomatsko je tudi vodenje viška ali manjka ur, ter po želji prikaz salda ur na plačilni listi.

Koristi za vodstveno osebje

  • Vsak vodja ima dostop do vpogleda ur, ki jih je zaposleni beležil preko klasične ali spletne rešitve. Ob zaključku meseca potrdi ure svojih podrejenih in tako omogoči prenos opravljenih ur v obračun plač.
  • Preko elektronske pošte dobi vodja obvestilo, da je njegov podrejeni prijavil dopust. V sistemu se dopust potrdi ali zavrne. Zaposlen lahko na terminalu takoj vidi potrditev ali zavrnitev prijave na dopust.

Koristi za zaposlene

  • Zaposleni beležijo svoje prihode preko terminala z vpogled v svoje »stanje ur« po posameznih dnevih. Na ta način imajo zaposleni pregled nad svojimi opravljenimi urami in lahko sproti javijo morebitne napake osebi, ki ureja ure.
  • Fizično opravljeno delo in ure, do katerih so upravičeni iz raznih stanj pripravljenosti, ko niso fizično prisotni v ustanovi lahko vpisujejo preko spletne aplikacije, ki jim je dostopna vse dni 24 ur na dan.
  • V sistem lahko oddajo vlogo za koriščenje dopusta.

Kako deluje registracija preko terminala?

Program deluje preko ekrana na dotik, čitalnika in elektronskih kartic. Primerna je za okolja kjer se v določeni uri zvrsti večje število delavcev. ERP sistem vam v povezavi s programom  omogoča pripravo ur za plače že prvi dan v mesecu, postopek pa je izvršen v manj kot 1 minuti.

Sistem deluje tako, da se zaposleni lahko na ekranu sami prijavijo tudi za koriščenje dopusta, nadrejeni pa prijavljeni dopust odobri ali zavrne, kar zaposleni na ekranu vidi.

V tem prispevku