Zapiranje razredov

V video navodilu je prikazano, kako zapiramo razrede v letnih obdelavah modula knjigovodstvo. Obdelava se nahaja na Knjigovodstvo/Dvostavno knjigovodstvo/ Letne obdelave / Zapiranje razredov.


V tem prispevku