Uskladitev podatkov otrok/učencev/dijakov po spremembi skupine/razreda

Po selitvi otrok/učencev/dijakov med skupinami/razredi moramo v Obračunu storitev obvezno pognati obdelavo »Pripomočki – Prenos podatkov otrok v stranke«, da bodo podatki o učencih po drugih modulih iCentra (npr. v Spremljanju plačil računov) ustrezni.


Pred to obdelavo je potrebno narediti arhiv podatkov. Pri sami obdelavi pa program že sam predlaga, da se prenese skupino, ime in priimek, ter da se s prenosom podatki dodajo in popravijo. Ta prenos torej samo preverimo in potrdimo.

V tem prispevku