2023.07.005

Knjiga prejetih računov

  • Prejeti račun  - Knjiženje in davki: Umaknjena je kontrola pri povezovanju dokumentov nabave na knjiženem računu
  • Preglednica prejetih računov - OLAP: Odpravljena je težava pri izračunih zneskov v OLAP analizah.

Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava s shranjevanjem obračunskih listov v eRegistrator v primeru uporabe skupnega šifranta strank na različnih nazivih.
V tem prispevku