Pomembne nastavitve za obračun javnih del

 1. Dopolnitve na sistemu obračuna…vrstah obračuna
  Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna odpre se nam šifrant z vsemi vrstami obračuna. Svetujemo vam, da si tabelo sortirate po podatku vrsta obračuna. Na ta način se vam najprej izpišejo vse tiste vrste obračuna (brez črk), katere uporabljate za obračun javnih del. Najprej izberete prvo vrsto za javna dela (npr. Redno delo) in kliknete na ikono za Popravi zapis. Na prvem zavihku Splošno si je potrebno pri podatku Šifra vrste izplačila v JS izbrat pripadajočo šifro, na podlagi katere se bodo podatki poročali v sistem ISPAP. Ob kliku na gumb se vam odpre šifrant ISPAP. Izberete ustrezno šifro.  Pri rednem delu je to šifra A010.

  Omenjeno nastavitev morate izbrati na vseh ostalih vrstah obračuna, katere potrebujete za obračun javnih del. Npr. Praznik naj ima oznako B010, boleznine do 30 dni npr. G030, prehrana I010,… 

  Da boste obstoječe nastavitve čim prej dopolnili, naj vam bodo v pomoč že obstoječe šifre, katere uporabljate za ostale zaposlene po ZSPJS (poročajo se na iste šifre kot za ostale zaposlene po ZSPJS).

  Na zavihku Analitika si je potrebno pri podatku Delovno mesto za izračun pri podatku Vnos delovnega mesta potrebno izbrati Privzame iz podatkov zaposlenih in pri podatku Vnos PR izbrati Vnos (slika spodaj). Na enak način to izpolnite na vseh vrstah, katere uporabljate za obračun javnih del. 2. Potrebne nastavitve na šifrantu Zaposlenih
  Javni delavci: potrebno je, da imajo na zavihku Podatki plač…Plače splošno s kljukico označeno polje Plača po ZSPJS. 3. Delovna mesta
  Zaposlenim je potrebno dodeliti tudi ustrezno šifro delovnega mesta. Šifrant je bil objavljen. 

  Delovno mesto izberite zaposlenemu – javnemu delavcu in potrdite.

 4. Določitev Plačnega razreda zaposlenemu Javnemu delavcu
  Po navodilu ste si ustrezno dopolnili šifrant PR – dodali ste PR glede na raven strokovne izobrazbe javnih delavcev.   Vsakemu javnemu delavcu vpišete - izberete ustrezen PR glede na raven strokovne izobrazbe. Potrdite.

 5. Obračun plače
  Ko vnašamo podatke v obračun, imajo na ta način vsi javni delavci na vsaki obračunski vrstici tako vpisano DM in PR. Na ta način se podatki pravilno posredujejo na Ispap.

 6. Poročanje javnih del na Ajpes odjemalec (obračunski sklop podatkov in kadrovski načrt)
  Javni delavci se v kadrovski načrt sicer ne štejejo, razen če predstojnik neposrednega uporabnika proračuna tako odloči (51. Člen ZIPRS1415).

  V obračunski sklop podatkov se javna dela avtomatsko poročajo.
V tem prispevku