Pregled neustrezno napovedanih zalog

V modulu Naročila Dobaviteljem in Kupcev pod področjem 'Izpisi' najdemo čisto na dnu pripomoček 'Pregled neustrezno napovedanih zalog'.Pregled je namenjen prikazu artiklov, katerih napovedana zaloga v prihodnosti bo neustrezna (prevelika ali premajhna). Za delovanje pregleda je potrebno najprej pripraviti ustrezne nastavitve.
Izberemo 'Nastavitve pregleda'.V sklopu 'Zajem artiklov' se omejimo, za katere artikle se pregled pripravi. Pod 'Zajem skladišč' nastavimo, katera skladišča zajamemo v pregledu ter način upoštevanja minimalnih in maksimalnih zalog artiklov na teh skladiščih. 'Časovnik' nastavimo na toliko dni, kolikor želimo vnaprej od datuma priprave pregleda, da program preveri ustreznost zalog. Na področju 'Opozorila' pa nastavimo, katere dogodke želimo, da nam pregled označi kot neustrezno napovedano zalogo.

Za pregled neustrezno napovedanih zalog izberemo opcijo 'Pregled'. Odpre se nam okno, kjer na dnu lahko z gumbom pripravimo pregled neustrezno napovedanih zalog.V preglednici so prikazani samo tisti artikli, ki na določen datum (stolpec »Datum«) nimajo ustrezne napovedane zaloge. Glede na napovedano zalogo se vrstice v preglednici barvajo:

  • rdeča barva: napovedana zaloga < 0
  • vijolična barva: napovedana zaloga <= minimalna zaloga
  • modra barva: napovedana zaloga > maksimalne zaloge
  • oranžna barva: napovedana zaloga > minimalne zaloge

Na primeru vidimo, da ima artikel 7000 dva neustrezna dogodka. Prvi nastopi 30.04.2015 (dan, na katerega se je zagnal pregled), kjer je razvidno, da je napovedana zaloga višja od maksimalne zaloge. Drugi dogodek pa je 5.5.2015, takrat je zaznan dogodek izdaje, kateri zniža napovedano zaloge, katera pa je še vedno višja od maksimalne.

V drugem primeru pa je razvidno pri artiklu 7000P, da bo 5.5.2015 nastala zaloga katera bo višja od maksimalne zaloge.Ob kliku na gumb  pa dobimo podrobnejšo napoved zaloge. Ta pregled se ustvari v trenutku pritiska na gumb, zato so tudi rezultati pregleda trenutni in se lahko razlikujejo od rezultatov pregleda neustreznih napovedi zaloge, v kolikor je bil le-ta zagnan, preden so se spremembe dokumentov, zajetih v podrobnostih napovedi zaloge, zgodile.

S klikom na gumb  pridemo ponovno v preglednico neustrezno napovedane zaloge. Podatke iz preglednice lahko izvozimo preko čarovnika za izvoz podatkov ali direktno v Excel (desni gumb miške na preglednici odpre te dodatne opcije):

Preko gumba  lahko natisnemo podatke o neustreznih napovedanih zalogah. Pred tiskanjem lahko določimo parametre, s katerimi iz pripravljenega pregleda izberemo zapise za tiskanje.Nadaljujemo z gumbom Tiskaj. Na voljo imamo en standardni izpis:Neustrezno napovedane zaloge:
Izpis prikaže, podobno kot preglednica v pregledu, spisek artiklov z neustrezno napovedano zalogo.V tem prispevku