Gospodarstvo – vrsta obračuna za Izolacijo

Izolacija je razlog začasne zadržanosti od dela, ki se opredeli takrat, ko je pri zavarovancu potrebna osamitev zaradi bolezni, katere širjenje je potrebno preprečiti. Izolacija traja toliko časa, kolikor je zavarovanec kužen – tj. lahko prenaša bolezen.

V primeru izolacije je zavarovanec upravičen do nadomestila v višini 90 % od osnove, pri čemer se nadomestilo že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS.

V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) si novo vrsto obračuna dodate na naslednji način:

V preglednici poiščite prvo prosto šifro. Nato se postavite na eno že obstoječo vrsto obračuna, ki predstavlja refundacijo (npr. boleznina nad 30 dni) ter kliknite na ikono za Vnesi zapis iz.

Vpišite Šifro in Naziv vrste obračuna. Na zavihku Splošno izpolnite podatke kot na spodnji sliki.Zavihek Izračun:
Izpolnite razdelek Odstotek tako, kot je prikazano na spodnji sliki. Vse ostale podatke na tem zavihku pustite nespremenjene.V primeru, da imate urejeno tudi kontiranje, uredite še podatke na zavihku Kontiranje. Nastavitve potrdite.

V tem prispevku