Razlika med obdelavama prešifriranjem kontov in Zamenjava kontov

Prešifriranje kontov

Program je namenjen prešifriranju kontov v kontnem planu in prometnih podatkih, ter velja za cel iCenter. V kontnem planu in v prometnih podatkih se stara šifra konta zamenja z novo šifro konta. Stara šifra konta se ne pojavi nikjer več, tudi pri pregledih in izpisih preteklih let ne. S to obdelavo ne moramo združevati prometa iz več kontov na enega. Prešifriranje lahko naredimo poljubno mnogokrat.

Program prešifriranje podatkov dobimo v sklopu iCentra pod Administracija – Uporabnik in računalnik – Prešifriranje podatkov.Zamenjava kontov

Zamenjavo kontov lahko naredimo le enkrat letno. S to obdelavo prenesemo promet iz enega konta na drugi konto, ter združujemo promet iz več kontov na en konto. Pri tej obdelavi se nam star konti plan ohrani pod številko šifranta, ki smo jo vpisali pri zamenjavi. Star kontni plan bo uporabljen pri izpisih za lansko leto. Obdelava zamenjava kontov, bo zamenjala konte le v Dvostavnem knjigovodstvu.

Obdelavo zamenjava kontov dobimo v Dvostavnem knjigovodstvu – Pripomočki – Zamenjava kontovV tem prispevku