Analiza obračunov zasebnika

Od verzije iCentra 2017.08.000 (29.06.2018) dalje, smo v Obračunu plač dodali Analizo obračunov zasebnika.Analiza prikazuje poleg obračunanih prispevkov tudi osnove, od katerih so bili prispevki obračunani.Ko odprete analizo, se v stolpcih Zav. osnova in Zav. osnova ZZ izpišeta osnovi iz obračuna. Poleg osnov so v analizi vidni tudi vsi obračunani prispevki zasebnika.

 

V tem prispevku