Analize v programu Kadrovska evidenca

V programu Kadrovska evidenca se analize nahajajo na glavnem meniju pod Obdelave, pregledi in izpisi – Analize podatkov zaposlenih.

Struktura zaposlenih

Strukturo zaposlenih lahko analiziramo na določen dan (podatek pomemben za izračun delovne dobe), ki ga določimo pred vstopom v analizo. Analiziramo lahko zaposlene npr. po spolu, starosti, statusu zaposlitve, delovnih mestih,…
Na analizi Struktura zaposlenih na enostaven način pridobimo podatke o delovni dobi zaposlenih (tako za gospodarski sektor kot tudi za javni sektor), stalnosti zaposlenih, povprečni starosti zaposlenih ter analizo ostalih podatkov (privzeti stik zaposlenega, izobrazba,…)

Število zaposlenih po mesecih

Analiza nam omogoča izpis zaposlenih na določen dan v mesecu v povezavi z datumom zaposlitve in datumom prekinitve.

Prišli/odšli po mesecih

Analiza nam za določeno obdobje prikaže število zaposlenih, ki so se v tem obdobju zaposlili, prekinili delovno razmerja oziroma z delodajalcem npr. sklenili novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V bistvu je to analiza podatkov (sprememb zaposlitve), ki jih imamo vnesene na zavihku Datumi in dobe.

Pred vstopom v analizo določimo obdobje, ki je želimo analizirati. 

V analizi imate različne možnosti prikaza podatkov. Ne glede na to, da je v analizi mogoč prikaz po različnih kriterijih, je zelo uporabna tudi tako, da si prikaz nastavite tako, da imate v spodnji vrsti samo polje Dogodek in Datum dogodka. Na osnovi teh dveh podatkov imate o zaposlenem že popolne informacije. 

 

Da se vam datumi dogodkov pravilno razvrstijo (od najstarejšega…), je potrebno vsakič, ko vstopite v vrtilno tabelo in želite tak prikaz, z desno miškino tipko klikniti na ime stolpca Datum dogodka. Odpre se dodatno nastavitveno okno, kjer v polju Združi po izberete giDate in potrdite. Stolpec se tako sortira glede na vnesen datum dogodka. 


Analiza izobraževanja ter Analiza pregledov, izpitov in potrdil

Z Analizo izobraževanj lahko pregledujemo opravljena izobraževanja, ki smo jih vnesli preko dogodkov Izobraževanja. Podatki nam služijo za pregled sredstev, ki smo jih za izobraževanja porabili, za pregled izobraževanj, na katere smo zaposlene napotili… Z Analizo pregledov, izpitov in potrdil pa pregledujemo oziroma analiziramo podatke, ki smo jih vnesli preko dogodkov Izpiti, pregledi in potrdila.

Prikazane podatke lahko uporabimo za pregled stroškov, ki smo jih z izpiti, pregledi imeli. S prikazom podatkov Veljavnost-začetek in Veljavnost-konec pa lahko spremljamo tudi pretek npr. zdravniških potrdil….

Analiza dela in kariere

Preko te analize zelo enostavno spremljamo pretek pogodb o zaposlitvi za določen čas. Podatke o pogodbah vnašamo preko dogodkov Delo in kariera.

V tem prispevku