Uporaba šifranta odvisnih stroškov

V Materialnem skladiščnem poslovanju na Predprejemu vnesti in uporabljati šifrant odvisnih stroškov za boljšo razčlenitev in spremljanje le-teh.

Postopek vnosa odvisnih stroškov z šifranta odvisnih stroškov

Po vnosu vseh artiklov (z količinami in cenovnimi pogoji) na jezičku Vrstice  vpišemo na jezičku Splošno podatek znesek računa (brez odvisnih stroškov). Ta podatek dobimo na gumbu 

V kolikor imamo že vnesene vrstice potem sistem vpraša slednja obvestila in jih potrdimo.Vstopimo v šifrant odvisnih stroškov preko gumba  na zavihku Splošno.

Odpre se nam preglednica kjer izberemo gumb VnesiVstopimo v tabelo za vnos odvisnih stroškov, kjer se tudi nahaja Šifrant odvisnih stroškov.

V šifrant   vnesemo  odvisne stroške ali jih izberemo iz tabele, če jih že imamo vpisane prej.  Vpišemo:
- šifro
-Naziv (poljubno,  oz.  naziv prevoza)
-Stranka (prevoznik oz. stranka,  ki nam zaračuna odvisne stroške)
-klasifikacija (lahko dodamo tudi klasifikacijo, odpre se nam šifrant klasifikacij)Z gumbom Potrdi se nam v tabelo shrani vnesen odvisni strošek (prevoza, pošiljanja,..) in ga izberemo.Zelo pozorni moramo biti kaj izberemo pod polje Denarna enota

  • domača  (v domači enoti EUR )
  •  iz računa ( v tuji enoti npr.: USD, HRK,.. iz računa prevoza)V tabeli še vpišemo neto znesek prevoza na polje Znesek in Knjižimo.

Predlagalo se bo okno spodnje okno, saj se bodo za strošek prevoza povečale nabavne cene. Okno in v kolikor potrdimo, se nam vse vnesene prodajne in maloprodajne cene spremenijo, v nasprotnih primerih vam svetujem, da opustite okno na gumbu Ne, in vaše prodajne in maloprodajne cene bojo ostale nespremenjene.Če izberemo   lepo vidimo da so se nam k  vrednosti računa (blago) prišteli tudi odvisni stroški.

Prikaz analize odvisnih stroškov v Materialnem Skladiščnem Poslovanju

V verziji iCenter 6.13. v Materialnem Skladiščnem Poslovanju  se je glede na uvedbo novega šifranta odvisnih stroškov prav tako dodala analiza odvisnih stroškov.

Do nje dostopamo preko Izpisi – Predprejemi – Analiza nabave
V tabeli se opredelimo po želenih podatkih ( datum, dobavitelj, klasifikacija,…)V tabelo osnovnih stroškov vstopimo zatem preko gumba Priporočamo, da si tabelo ustrezno nastavite in shranite  za kasnejšo uporabo

V tem prispevku