Združevanje XML datotek

Če pripravljeni izvoz iz registra osnovnih sredstev in drobnega inventarja ne ustreza zahtevam ministrstva (ena XML datoteka), podatke iz dveh ali več XML datotek združimo v eno XML datoteko. To naredimo tako, da podatke iz ene datoteke prekopiramo v drugo.

Najprej obe datoteki odpremo s programom Beležnica (Notepad). Z desnim gumbom na miški kliknemo na datoteko in izberemo Za odpiranje uporabi in nato Beležnica:

 


V eni izmed datotek (najbolje v večji) se postavimo na konec podatkov in izbrišemo zapis

</OsnovnaSredstva></RegisterOS>V drugi datoteki se postavimo pred prvi zapis <OS> v prvi vrstici (takoj za zapisom <NaDan>2020-12-31</NaDan><OsnovnaSredstva>), držimo tipko Shift in se pomaknemo na konec podatkov.Kliknemo na konec zapisa.

Podatki so sedaj označeni – obarvani so modro. S kombinacijo tipk Ctrl+C podatke kopiramo. Vrnemo se v prvo datoteko in podatke s kombinacijo tipk Ctrl+V prilepimo.

Združeno datoteko shranimo z novim imenom, prvotni datoteki ostaneta nedotaknjeni. Pri shranjevanju smo pozorni na to, da se ime datoteke zaključi s .xml in da izberemo vrsto datoteke Vse datoteke.Nova datoteka je velika, približno kolikor sta veliki obe združeni datoteki skupaj:


V tem prispevku