Brisanje podatkov o strankah

Podatke o strankah brišemo tako, da najprej v preglednici Stanke označimo izbrano stranko, nato pa kliknemo gumb Briši zapis (Delete). Odpre se opozorilno okno.

S klikom na gumb Da brisanje potrdimo, s klikom na Ne pa brisanje prekličemo.

V tem prispevku