Varnostni sistem - Knjiga prejetih računov

Varnostni sistem Knjiga prejetih računov, je vezan na Knjigo prejetih računov in preprečuje/dovoljuje uporabo knjig dokumentov pri knjiženju prejetih računov skupini operaterjev. Varnostni sistem - Knjiga prejetih računov ne preprečuje pregleda podatkov za posamezno knjigo dokumentov.

Nastavitve varnostnega sistema za knjigo prejetih računov se zažene tako, da na glavnem meniju SAOP iCentra na jezičku Administracija izberemo Varnostni sistem in nato v spustnem meniju Varnostni sistem – Knjiga prejetih računov.

Izbor Varnostni sistem – Knjiga prejetih računov je aktiven samo za operaterja Skrbnik za uporabnike, ki imajo veljavno licenco za Knjiga prejetih računov (PRAC).

Odpre se nam okno s preglednico za nastavitev varnostnega sistema za knjig dokumentov. V stolpcih so šifre knjig dokumentov, v vrsticah pa skupine operaterjev.

Izberemo ustrezne kvadratke in s pomočjo desnega gumba na miški odpremo meni, ki nam omogoča nastaviti pooblastila za izbrano skupino operaterjev in šifro knjige dokumenta.

Izbori imajo naslednji pomen:

  • Dovoljenje – skupina ima dovoljenje za knjiženje na šifro knjige dokumenta.
  • Prepoved – skupina nima dovoljenja za knjiženje na šifro knjige dokumenta. Operaterju preprečuje knjiženje tudi, če mu ga članstvo v drugi skupini dovoljuje.
  • NULL – skupina nima dovoljenja za knjiženje na šifro knjige dokumenta. Če operaterju članstvo v drugi skupini dovoljuje knjiženje, mu ga ne preprečuje
V tem prispevku