Napačen prikaz stanja letnega dopusta zaposlenega v REG

Od verzije programa SAOP 2023.10.001 program ne prikazuje stanja razpoložljivega letnega dopusta na zaposlenem.

 

Napaka je v odpravljanju in bo urejena predvidoma v prvi polovici januarja 2024.

Za pregled trenutnega stanja letnega dopusta zaposlenega, lahko uporabite OLAP analizo v modulu Kadrovska evidenca.

 


Oziroma v modulu Obračuna plač zaposlenih … Šifranti … Zaposleni … Dopusti in odsotnosti.

V tem prispevku