Obračun plač za JS (KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi) za november 2021

Na podlagi sprejetega Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter Aneksih h Kolektivnima pogodbama za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi po obračun plače za november specifičen. 

Sprejete novosti veljajo od vključno 20.11.2021 dalje, kar pomeni, da mora biti del plače za november obračunan na podlagi do sedaj veljavnih podatkov za zaposlene (do 19.11.21), drugi del pa na podlagi sprejetih novosti.

Na osnovi razmisleka ter pogovorov z vami, našimi uporabniki, smo prišli do zaključka, da bo še najbolj enostaven način izračuna tak, da boste za november izvedli dva ločena obračuna plače.

V prvem obračunu:

 • Vse ure in dodatke do vključno 19.11.21
 • Refundacije boleznin za cel mesec (od 1.11. – 30.11.21) zaradi priprave zahtevka za refundacijo
 • Priporočamo tudi obračun materialnih stroškov v prvem obračunu (prevoz, potni nalogi) – predvsem zaradi izračuna prevoza na delo tam, kjer imate preračune na minimalni ali maksimalni znesek prevoza.
 • Obračun prehrane – to lahko obračunate ločeno v vsakem obračunu
 • Vse kredite in izvršbe
 • Vse bonitete

V drugem obračunu:

 • Vse ure in dodatke od 20.11. – 30.11.21
 • Prehrano (če se odločite, da jo boste delili, sicer bo vsa v prvem obračunu)


Po drugem obračunu pripravite še obračun Premij KDPZ.


Postopek obračuna plače za november 2021

1. obračun – od 1.11. – 19.11.21

V prvem obračunu obračunate:

 • Vse ure in dodatke do vključno 19.11.21
 • Refundacije boleznin za cel mesec (od 1.11. – 30.11.21) zaradi priprave zahtevka za refundacijo
 • Priporočamo tudi obračun vseh materialnih stroškov v prvem obračunu (prehrana, prevoz, potni nalogi) – predvsem zaradi izračuna prevoza na delo tam, kjer imate preračune na minimalni ali maksimalni znesek prevoza.
 • Vse kredite in izvršbe
 • Vse bonitete


Ker se za ta obračun podatki zaposlenih še ne spremenijo (delovna mesta in plačni razredi), morate ta obračun izvesti preden uvažate oziroma ažurirate katalog delovnih mest oziroma spreminjate podatke v šifrantu zaposlenih!!! V primeru, da bi pred tem že uvozili nova delovna mesta in razpone plačnih razredov in ažurirali šifrant zaposlenih, boste imeli pri oddaji ISPAP datoteke težave.

Ta prvi obračun plače za november lahko izvedete že takoj, saj posebnih sprememb tu ni!

Obračun plač odprete kot nov obračun plače. Izpolnite podatke kot običajno. V polje Mesečna delovna obveznost morate vnesti vse ure za mesec, ne samo npr. ure do 19.11.21.

 

V ta prvi del plače prenesete podatke iz vaših registracij delovnega časa za obdobje 1.11. – 19.11.21. Podatki se prenesejo v Posredni vnos. Po prenosu v Neposredni vnos zaradi priprave refundacijskih zahtevkov priporočamo, da zaposlenim, ki so na refundacijah boleznin, ročno dopolnite podatke v Neposrednem vnosu.

Prav tako priporočamo, da v prvem obračunu izvedete celoten obračun stroškov za prevoz na delo ter vse stroške, ki izhajajo iz potnih nalogov. Prehrano lahko obračunate samo za ta del.

V tem obračunu zaposlenim obračunate tudi celotne zneske kreditov in izvršb ter bonitete. V primeru, da kateremu od zaposlenih še vedno ne morete odtegniti zneska kredita ali izvršbe v celoti, boste to morali ročno narediti v drugem obračunu plače za november.

Ta obračun plač je čisto navaden obračun, z vsemi dajatvami, kot vsi obračuni do sedaj. Prav tako morate na tem obračunu sprožiti dodajanje razlike do minimalne plače. Program bo razliko dodal samo v sorazmernem znesku glede na vnesene ure. 

Pred prenosom podatkov v Plačilni promet priporočamo oddajo REK obrazca (lahko si ga začasno shranite na eDavkih). Po običajnem postopku nato prenesete podatke v plačilni promet, izpišete rekapitulacije, zbirnike, zahtevek za refundacije ZZZS…Natisnete oziroma po elektronski pošti pošljete obračunske liste.


OBVEZNO MORATE, PREDEN POSODABLJATE ŠIFRANT DELOVNIH MEST TER DELOVNA MESTA NA ZAPOSLENIH, PRIPRAVITI IN NA AJPES ODDATI ISPAP DATOTEKO – KI MORA BITI NA SPLETNI STRANI TUDI USPEŠNO OBDELANA. OBVEZNO TO STORITE PREDEN ZAKLENETE PRVI OBRAČUN PLAČE ZA NOVEMBER!


Plačo morate, preden odprete nov obračun, zakleniti, zato bodite pozorni predvsem na kredite – da obračunate vse, kar morate za ta mesec. 

2. obračun – od 20.11. – 30.11.21

TOČNA NAVODILA ZA IZVEDBO DRUGEGA OBRAČUNA BOMO POSLALI V NASLEDNJEM TEDNU, SAJ AJPES ŠE NI OBJAVIL ŠIFRANTA DELOVNIH MEST. Ajpes naj bi nov šifrant objavil predvidoma v ponedeljek ali torek (6. oz. 7.12.21).


Kakšen bo postopek pri drugem obračunu plače:

 • nadgradnja verzije iCentra
 • uvoz novega kataloga delovnih mest ter ažuriranje novih delovnih mest
 • spremembe delovnih mest in plačnih razredov v šifrantu zaposlenih 
 • dopolnitve sistema obračuna zaradi specifik pri izračunu nadomestil
 • nov obračun plače za november s poračunom dohodnine na prvi obračun
 • obračun premij KDPZ za celoten mesec
 • uvoz oz. vnos podatkov v obračun za obdobje od 20.11. – 30.11.21
 • brisanje vrst obračuna skupine H (refundacije), ker jih boste v celoti obračunali v prvem obračunu
 • obračun, dodajanje razlike do minimalne plače.


Bolj podrobna navodila boste prejeli po 6.12.21, ko bo Ajpes pripravil katalog novih delovnih mest.

V tem prispevku