Javni sektor – vrsta obračuna za Izolacijo

Izolacija je razlog začasne zadržanosti od dela, ki se opredeli takrat, ko je pri zavarovancu potrebna osamitev zaradi bolezni, katere širjenje je potrebno preprečiti. Izolacija traja toliko časa, kolikor je zavarovanec kužen – tj. lahko prenaša bolezen.

V primeru izolacije je zavarovanec upravičen do nadomestila v višini 90 % od osnove, pri čemer se nadomestilo že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS.

V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) za javni sektor preverite, če imate vrsto obračuna za izolacijo vneseno. Če jo imate, preverite nastavitve. Pravilno urejene nastavitve so prikazane na spodnjih slikah.

Če vrste obračuna še nimate, jo v sistem obračuna dodajte na prvo prosto šifro v skupini H in uredite tako, kot je prikazano na spodnjih slikah.

V primeru, da imate urejeno tudi kontiranje, uredite še podatke na zavihku Kontiranje.

Nastavitve potrdite.

V tem prispevku