Obvezni zdravstveni prispevek (OZP) - dopolnjeno 7.2.2024

Z 31. decembrom 2023 je bilo ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za obdobje od januar 2024 dalje bodo zavezanci za obračun obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje prvič obračunali novi obvezni zdravstveni prispevek (OZP), ki je določen v fiksnem mesečnem znesku 35 evrov.

Tudi v SAOP - Obračun plač zaposlenih smo pripravili ustrezne dopolnitve. Da vam bo pravilno obračunalo obvezni zdravstveni prispevek morate imeti obvezno nameščeno verzijo 2024.01.001 ali novejšo.

Za uporabnike smo pripravili tudi video navodila, kjer je prikazan postopek obračuna obveznega zdravstvenega prispevka v programu Saop. Brezplačni posnetek lahko naročite tukaj.

Šifrant Prispevki iz plač

Po namestitvi zgoraj omenjene verzije se vam bo v Šifranti – Dajatve in odtegljaji – Prispevki iz plač samodejno dodal nov Obvezni zdravstveni prispevek v višini 35,00 EUR. Znesek se plačuje na isti račun kot se plačuje prispevek za zdravstveno varstvo. Ostalih nastavitev na Obveznem zdravstvenem prispevku ni potrebno spreminjati.

Šifrant zaposlenih

Na zavihku Podatki plač – Datumi in dobe smo dodali novo polje Brez obračuna zdravstvenega prispevka.

Tistim zaposlenim, katerim niste glavni delodajalec in imajo na zavihku Podatki plač – Plače-splošno prazno polje Glavna zaposlitev, se bo po namestitvi ustrezne verzije samodejno dodala kljukica Brez obračuna zdravstvenega prispevka.

To kljukico morate ročno dodati vsem tistim zaposlenim, katerim pri plači ne boste obračunali prispevka (zaposlitev sredi meseca, vojni veterani, prejemniki socialne pomoči, … ). 

Posebej bodite pozorni, da označite na zaposlenih Brez obračunanega zdravstvenega prispevka pri osebah, ki so na porodniškem dopustu cel mesec in ure porodniškega dopusta vnašate v obračun plač.

Vsem zaposlenim, katerim boste prispevek obračunavali, pa pustite to polje prazno.

Tudi na seznamu zaposlenih je dodano novo polje Brez zdravstvenega prispevka. Tako lahko hitro preverite, kateri zaposleni imajo označeno, da se jim novega prispevka pri plači ne obračunava.

To si lahko uredite tako, da v Šifranti – Zaposleni – Podatki zaposlenih na tabeli kliknete desni klik miške in izberete Izbira stolpcev.

V tabeli Polja, ki so na voljo polje Brez zdrav. prisp. prenesite na desno stran tabele Izbrana polja in potrdite.

Šifrant Vrste obračuna – zavihek kontiranje

Ob namestitvi verzije se je na Šifranti – Sistem obračuna – Vrste obračuna samodejno dodala vrstica s kontiranjem za Obvezni zdravstveni prispevek pri vseh nastavitvah kontiranja na Lasten način v primeru, da imate kontiranje urejeno za vsak Prispevek iz plač posebej. Konti so izpolnjeni enako kot pri prispevku za zdravstveno zavarovanje iz plač. To velja tako za gospodarstvo kot za javni sektor.

Tisti, ki imate Prispevke iz plač kontirane vse na istem kontu, posebne nastavitve niso potrebne. Nov prispevek bo namreč že upoštevan v sklopu vseh prispevkov iz plač.

(slika je informativna, vaš način kontiranja se lahko razlikuje)

V kolikor bi želeli konte na prispevku spremeniti, kliknete na ikono popravi zapis oziroma dvokliknete na prispevek in vpišete ustrezne nove konte ter potrdite vnos. To je potrebno urediti na vseh vrstah obračuna, katere imajo določeno kontiranje na Lasten način.

(slika je informativna, vaši konti se lahko razlikujejo)

Obračun plač

Pri obračunu nove plače za obdobja od januarja 2024 za vrsto dohodka 1001 – Plače in nadomestila plač se bo obračunaval nov prispevek. V obračunu plače na zavihku Nastavitve se vam bo samodejno vključil Obračun zdravstvenega prispevka. 

V primeru dodatnih obračunov plač (npr. redna delovna uspešnost v ločenem obračunu, poračuni plač, …) za vrsto dohodka 1001 je potrebno v Nastavitvah izključiti možnost obračuna zdravstvenega prispevka. 

V programu je bil z novo verzijo dopolnjen tudi seznam napak, ki se izpiše ob kliku na funkcijo Obračunaj oziroma Obračunaj vse. Na seznamu napak je dopolnjeno novo obvestilo katerim zaposlenim zdravstveni prispevek ni bil obračunan. V kolikor bi zaposlenemu, ki se je izpisal na obvestilo, morali obračunati prispevek, morate to urediti na šifrantu zaposlenih tako kot je opisano zgoraj v tem navodilu pod Šifranti zaposlenih ter še enkrat pognati funkcijo Obračunaj oziroma Obračunaj vse. 

 

V tabeli neposrednega obračuna je tudi dodan nov stolpec Zdrav. prispevek, kjer lahko tudi v samem obračunu plač preverite katerim zaposlenim se bo obračunal prispevek in katerim se prispevek ne bo obračunal.

V tabeli Polja, ki so na voljo polje Zdrav. prisp. prenesite na desno stran tabele Izbrana polja in potrdite.

REK-O obrazci

Nov Obvezni zdravstveni prispevek je ustrezno vključen tudi v REK-O obrazce:

 (zbirni REK-O)

(analitični REK-O)

Analiza obračunov

V Pripomočki – Analize – Analize obračunov sta dodana dve novi polji:

  • Polje 1: Obvezni zdravstveni prispevek, kjer lahko analizirate kolikšen znesek prispevka je bil plačan.
  • Polje 2: Zdravstveni prispevek D/N, kjer lahko dodatno filtrirate katerim zaposlenim je bil prispevek plačan in katerim ni bil plačan.

Z novim prispevkom so dopolnjene tudi ostale analize (analiza obračunskih vrstic, analiza prispevkov, …).


V tem prispevku