Obračun obresti (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Obračun - Obračuni - Izvoz - Izvoz obračunov: Popravek pri upoštevanju omejitvenih pogojev na številko obračuna in mejni znesek za prenos.
2024.03.001
 • Obračun obresti - dopolnjen postopek preštevilčenja obračunov obresti, da se izvaja za obračune, ki še niso bili knjiženi oziroma preneseni v glavno knjigo, DDV oziroma kreirani iz opominov in imajo višjo številko obračuna od zadnjega obračuna, ki je bil prenesen v DK, DDV oziroma je bil kreiran iz modula Opominov v glavni knjigi.
 • Obresti - Krediti -  Izvoz - SDD SEPA direktne obremenitve - implementacija nove verzije strukture datoteke, Pain.008.001.08 (objava Združenje bank Slovenije).
 • Modul Krediti - Knjiženje obračunov  v DK - popravek programa v primeru zaprtega obdobja v glavni knjigi, da program javi obvestilo in prenos prekine. Po odprtju obdobja je omogočeno prenos obračunov izvesti.
2024.02.001
 • Krediti - Knjiženje obračunov v DK - odpravljena nepravilnost pri sklicevanju na šifro referenta. Ob prenosu program sedaj ustrezno vpiše datum izvedenega prenosa v glavno knjigo na vključene obračune.
 • Obresti - modul Krediti - Višina anuitete pri planu anuitetnega izračuna se ne spremeni v primeru, da ni predčasnega poplačila ali za mesec obračuna ni spremembe obrestne mere. To velja tako za konformni kot proporcionalni obračun obresti.
2024.01.001
 • Obračun obresti - meni Obračuni:
  • gumb Brisanje - dodan nov varnostni ključ, ki je privzeto na prepovedano (OBR – Meni, Obračun – Preglednica – gumb Brisanje - Prepovedano).
  • Onemogočeno brisanje pri brisanju enega obračuna, ki je bil prenesen v glavno knjigo, DDV, ali je zaklenjen obračun.
  • Onemogočeno brisanje preko gumba Brisanje: kontrola na prenos v glavno knjigo, DDV, obračun obračunan in na preglednici dodan filter na samo neobračunano ali tudi že obračunane obresti.
2023.10.001
 • Obresti - modul Krediti - sprememba pri datoteki direktne obremenitve, da se sklic pošilja v strukturirani obliki. Sklic prejemnika in plačnika sta ista.
2023.07.001
 • Krediti - dopolnitev pri izračunavanju števila dni za obračun obresti v primeru, da gre za mesec januar oziroma je v mesecu več črpanj kredita.
 • Ureditev prenosa obračuna obresti v glavno knjigo v primeru, da konto ni označen kot saldakontni.
 • Krediti - izračun anuitete - ureditev, da se izračunane anuitete na razlikujejo med meseci za nekaj centov.
2023.06.001
 • Amortizacijski načrt - Ob vnosu se ponudi leto načrta glede na izbrano letnico ob vstopu. Privzeto se ponudi Linearni način obračuna obresti.
2023.03.001
 • Obračun obresti - Obračun, Amortizacijski načrt - upoštevanje šifre stranke za različne nastavitve mask. Amortizacijski načrt - vstop v dokument vedno postavi program na zavihek Osnovno.
 • Obračuni - Ureditev kontrole na program Glavna knjiga ob vstopu v poročilo 'Uvoz podatkov za obresti po analitikah'.
2023.02.001
 • Urejen prenos podatkov iz obračuna obresti v glavno knjigo in DDV z upoštevanje procedure prenosa GK, DDVN.
 • V DDVN se izvede prenos le za obračune, ki so izbrani na glavi obračuna, da se jih prenaša v DDV Obračun. Konto na izbranem oknu za prenos mora biti označen, da se na tem kontu knjižijo računi v breme. Analitika se prenese iz obračuna, sicer pa iz okna za prenos, če konto ali protikonto tako zahtevata. Na oknu za prenos je omogočeno poleg šifre temeljnice izbrati in potem dopolniti s svojo številko temeljnice. Dogodek je možno le izbrati šifro iz šifranta. Ob potrditvi je kontrola, da polji nista prazni.
2023.01.001
 • Na glavi obračuna obresti je dodano polje za izbor ali se bo izvedel prenos v DDV ali ne. Polje je aktivno, če je aktivirana povezava do DDV. Možnost izbora je Neobdavčljivo (ni prenosa v DDV) oziroma Oproščen promet brez pravice do odbitka.
2022.18.001
V tem prispevku