Začasni obračun amortizacije

Začasni obračun amortizacije sprožimo s pomočjo gumba  , ki se nahaja na spodnjem delu preglednice osnovnih sredstev. S klikom na ta gumb, nas program vpraša po mesecu obračuna. Izračuna se kumulativna amortizacija. Zapiše se tako, da jo lahko pregledujemo po mesecih.


Ta obračun je viden le na izpisu Obračun amortizacije, ki ga najdemo pod gumbom  v zgornjem desnem kotu in na OLAP analizah, ki jih najdemo pod gumbom . Če želimo kumulativen izpis obračuna za leto 2022 se omejimo od 01.01.2022 do 31.12.2022, obračun samo za deseti mesec pa od 01.10.2022 do 31.10.2022.
V tem prispevku