Prenos v novo obračunsko leto

Preden začnemo z obdelavo Prenos v novo obračunsko leto, moramo izvesti določene aktivnosti:

  • Izračun izravnav, tečajnih razlik in tečajnih razlik za finančne konte,
  • Usklajevanje kumulative in Usklajevanje zaprtih zneskov, 
  • Kontrola kontnega plana,
  • Zapiranje razredov,
  • Izdelava rezervne kopije podatkov, 
  • Izpis poslovnih knjig ob zaključku leta.

Nato preverimo, če so v Posredna knjiženja pri vseh Operaterjih prazna. Knjižene morajo biti tudi tekoče vknjižbe iz obdobja 13, 14 …. Če imamo računalnike v mreži, preverimo, da imajo tudi drugi sodelavci prazna posredna knjiženja. To storimo tako, da v Dnevne obdelave / Posredno knjiženje zamenjamo operaterja in preverimo obstoj vknjižb na drugih operaterjih.
V Dnevne obdelave / Plačevanje preverimo ali so knjiženi vsi bančni izpiski. V kolikor obstajajo izpiski, ki niso knjiženi, program javi opozorilo in prehoda ne izvede. Uvožene izpiske je potrebno pred prehodom v novo leto do konca obdelati in poknjižiti.
Nadaljujemo z Izdelavo rezervno kopijo podatkov. 

V primeru, da se bo pri obdelavi Prenos v novo obračunsko leto pojavila kakšna težava, je stanje pred obdelavo mogoče obnoviti le iz rezervne kopije podatkov!

To uredimo v Administracija / Pripomočki / Izdelava rezervne kopije podatkov.


Na zavihku Obnovi preverimo, če je bila rezervna kopija uspešno narejena.


Ko smo izvedli zgoraj navedene aktivnosti, nadaljujemo s prenosom v novo obračunsko leto. Obdelava se nahaja v meniju Letne obdelave / Prenos v novo obračunsko leto.
Program nas najprej opozori, da moramo arhivirati podatke.


Ko imamo podatke arhivirane, potrdimo in nadaljujemo s prehodom v novo leto.


Program nam predlaga Letnico poslovnega leta in Obdobje saldiranja 12. Zaključek poslovnega leta delamo vključno z decembrom, zato pustimo obdobje saldiranja 12.  Obdobje saldiranja 12 pomeni tudi, da bo od obdobja 13 (Januar naslednjega leta) program odštel 12 obdobij in bo tako po prenosu v novo leto obdobje 13 postalo obdobje 1. Vpišemo še Temeljnico (npr. OTV)  in Dogodek (npr. OTVORITEV oz. PRENOS V NOVO LETO), na katero se bo poknjižila otvoritev. Ta dogodek mora imeti nastavljeno Vrsta vknjižbe: O – račun in plačilo.


Predlaga se nam še Datum začetnega stanja in Opis začetnega stanja, ki ga lahko poljubno spremenimo. Ko smo vnesli vse zahtevane podatke, potrdimo s V nadaljevanju nas program še opozori, da bo izvedel usklajevanje kumulative in da se bo izvedel prenos v novo leto.

Med izvajanjem prenosa v novo leto, obdelave ne smemo prekiniti. Program nam javi, ko je prenos v novo obračunsko leto dokončan.

POMEMBNO!!!!
Potrebne aktivnosti takoj po prenosu v novo obračunsko leto

Po prenosu v novo obračunsko leto moramo TAKOJ preveriti pravilnost prenosa podatkov v novo leto:  

  1. Preverimo bruto bilanco s prometom, promet strank in odprte postavke, če so enaki podatki kot pred prenosom v novo leto. Primerjamo saldo odprtih postavk in saldo v glavni knjigi ter bruto bilanco. 
  2. V nastavitvah pogledamo, da se je obračunsko leto spremenilo na novo obračunsko leto. 
  3. V šifrantih obdobij vpišemo datumske meje v tistih obdobjih, kjer niso vpisane.

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2021.05.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ .

V tem prispevku